Adatkezelési tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató rögzíti az esport1.hu honlap üzemeltetője, az Esport1 Korlátolt Felelősségű Társaság mint bejegyzett cég, székhely: 1054 Budapest Hold utca 21. 2/4.; cégjegyzékszám: 01-09-298495, adószám: 25957428-2-41, EU adószám: HU25957428 (továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyeket az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Elérhetőségeink:

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 21. II. em. 4

E-mail cím: info@esport1.hu

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályokra tekintettel került kialakításra:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

1. AZ EGYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1.1. REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A weboldalon regisztrációs lehetőséget biztosítunk, hogy a bejelentkezést követően elérhető legyen a Felhasználó számára a kommentelés, hangulatjelek használata, saját profil testreszabása, E1 pontok gyűjtése, valamint a nyereményjátékokon való részvétel. A regisztráció azonban nem feltétele a weboldal használatának, regisztráció nélkül is lehetséges a weboldalon történő böngészés.

A regisztráció során az alábbi adatokat kezeljük:

- GoodID regisztráció esetében: vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, játékosnevét, valamint opcionálisan megadható a meghívókód, valamint a születési dátum (év, hónap, nap).

- Weboldalon keresztüli regisztráció estében: vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, játékosnevét, jelszavát, valamint opcionálisan megadható a meghívókód, valamint a születési dátum (év, hónap, nap).

A regisztrációt követően gyűjtött E1 pontokat a Felhaszálóhoz rendelve tartjuk nyilván.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció érdekében kezelt adatokat a regisztráció törléséig kezeljük.

1.2. TWITCH FIÓK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL KEZELT ADATOK

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A weboldalon a Felhasználónak lehetősége van összekapcsolni a weboldalon létrehozott fiókját a Twitch fiókjával, így teljesebbé tenni a felhasználói élményt.

A Twitch fiók összekapcsolása érdekében a Twitch fiókhoz tartozó felhasználónevét és e-mail címét kezeljük.

Tájékoztatunk, hogy a Twitch fiók összekapcsolása profilalkotásnak minősül, mivel az összekapcsolással a Twitch ehetővé teszi számunkra, hogy cookie alkalmazásával információt szerezzünk arról, hogy milyen tartalmakat nézel a Twitch-en. Az összekapcsolás alapján megvalósuló profialkotás célja kettős, egyrészt a megszerzett információkkal fejleszteni tudjuk szolgáltatásinkat, mivel pontosabb képet kapunk arról, hogy milyen tartalmak érdeklik a felhasználóinkat, másrészt a Felhasználó számára személyre szabott tartalmakat tudunk ajánlani a Weboldalon keresztül.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntesen adott hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat egészen addig kezeljük, amíg a Felhasználó nem választja le Twitch fiókját a weboldalhoz tartozó regisztrációjáról, vagy más módon nem kéri adatai, vagy regisztrációja törlését.

1.3. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A weboldalon lehetőség van termékek, kedvezményes kuponok vásárlására. A vásárlás során meg kell adni a nevet, lakcímet és telefonszámot. 

Az adatok a rendelések rögzítése és az azzal kapcsolatos kapcsolattartás miatt szükséges. 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján a létrejövő szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő (5 év) elteltéig kezeljük.

1.4. Panaszügyintézés

 Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk. A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.

Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben, a kötelező jótállásról szóló rendeletben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kell megőriznünk.

2. COOKIE ADATKEZELÉS 

A www.esport1.hu weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz www.esport1.hu, mint Adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k álal gyűjtött adatok típusai;

 • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
 • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra);
 • az IP cím, amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
 • egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
 • az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte;
 • Twitch fiók hozzárendelése esetén a Twitch fiókban megtekintett tartalmak.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

Az általunk alkalmazott sütik

Honlapunkon a Hotjar szolgáltatását használjuk, amely az alábbi cookie-k telepítését jelenti:

Cookie Name

Description

Duration

_hjClosedSurveyInvites

This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal pop-up. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.

365 days

_hjDonePolls

This cookie is set once a visitor completes a Poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same Poll does not re-appear if it has already been filled in.

365 days

_hjMinimizedPolls

This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimized when the visitor navigates through your site.

365 days

_hjDoneTestersWidgets

This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.

365 days 

_hjMinimizedTestersWidgets

This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimized when the visitor navigates through your site.

365 days 

_hjDoneSurveys

This cookie is set once a visitor completes a survey. It is used to only load the survey content if the visitor hasn't completed the survey yet.

365 days 

_hjIncludedInSample

This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Heatmaps, Funnels, Recordings, etc.

365 days 

_hjShownFeedbackMessage

This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show.

365 days 


2.1. LOGOK GYŰJTÉSE A WEBSZERVEREN KERESZTÜL

A rendszerek működtetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

2.2. ONLINE MÉRÉS

Mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb.

Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők, illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével.

Üzemeltető a weboldalán található hirdetési felületek értékesítése során hozzáfér statisztikai adatokhoz, ugyanakkor az adatok kezelője ebben az esetben a hirdetési tevékenységet megvalósító Google Inc.

A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out).

Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt, illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

2.3. WEBANALITIKAI ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓ KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A hirdetések kezelésének kiszolgálását az alábbi szolgáltatók valósítják meg:

 • Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/en/privacy-information/ oldalon található további információ,
 • Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html oldalon található további információ.
 • AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról a https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon található további információ.
 • Google Inc. nyújtja a Google Analytics és Google AdSense szolgáltatást. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
 • Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak.

A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

2.4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, FELELŐSSÉG

Az Adatkezelésre jogalapot az Üzemeltető Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatást követő nyilatkozata ad, amely tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az http://esport1.hu honlap használata során általa közölt személyes adatok, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. 

Az Adatkezelés célja az Üzemeltető internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Üzemeltető felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Üzemeltető weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Üzemeltetők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

3. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

Az Üzemeltető az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználók tájékoztatásának megkönnyítése céljából adatvédelmi nyilvántartást vezet.

4. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Az Üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

5. A FELHASZNÁLÓ JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog 
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint Felhasználóval szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Felhasználóról), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

5.1. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

5.2 A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS.

Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Felhasználóról kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Felhasználóra vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Felhasználótól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Felhasználó azonosítását követően emailben juttatjuk el Felhasználóhoz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

5.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

5.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG.

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Felhasználó jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Felhasználót.

5.5. TÖRLÉSHEZ - ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG.

Felhasználó jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Felhasználóról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Felhasználó személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Felhasználó felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

5.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7. HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, Felhasználónak joga van arra, hogy kérje, hogy az Felhasználó által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Felhasználó rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

5.8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Felhasználó szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

6. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Felhasználót.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. 

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Felhasználót az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Felhasználó bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Felhasználó köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Felhasználónak hozzá is kell járulnia.

Hatályos: 2019.03.05